Viimeisimmät muutokset 14.12.2021

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ipa Group Oy:n (myöhemmin “Pien” tai “me”) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste kertoo, miten organisaatiomme käyttää sinusta kerättävää dataa käyttäessäsi verkkosivustoamme ja verkkokauppaamme. Ipa Group Oy on sitoutunut varmistamaan, että yksityisyytesi on suojattu.

1. Rekisterinpitäjä

IPA Group Oy
Mikonkatu 8
00100 Helsinki
Y-tunnus 2762353-1

Voit tarvittaessa kysyä tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä sähköpostilla webshop@pien.fi.

2. Rekisterin nimi

PIEN asiakasrekisteri

3. Mitä tietoja Pien kerää?

Käyttäjän itsensä antamat ja henkilön tunnistavat tiedot

Palvelujen käytöstä havaitut ja analysoidut tiedot

Pääasiallinen tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja valituilta yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalveluiden tarjoajalta. Voit nähdä omistamasi tiedot asiakastilin kautta sekä halutessasi sinulla on oikeus hävittää itseesi liittyvät tunnistetiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

4. Mihin tietoja käytetään?

5. Kuka käsittelee tietoja

 1. Asiakasrekisterin tietoihin on pääsy vain Ipa Group Oy:n ja tytäryhtiö Neipa Group Oü:n työntekijöillä. Kukin rekisteriä käyttävä taho näkee vain asiakastietoja siltä osin, kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Jokainen asiakastietoja käsittelevä työntekijä on koulutettu käyttämään tietoja asianmukaisesti.
 2. Kolmansille osapuolille tietoa siirretään vain tarvittavilta osin, esimerkiksi kuljetusta, logistiikkaa, varastointia, analytiikka tai markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoitukseen vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme tehneet kattavat tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimukset. Kullekin taholle lähetetään vain palvelun kannalta välttämättömimmät tiedot, eikä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin palvelun toteuttamiseen.
 3. Välitämme seuraaville kolmansille osapuolille tietoja:
  • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
  • Markkinointiautomaatiojärjestelmäkumppanille, kun asiakas on tilannut uutiskirjeen tai antanut markkinointiluvan tai sallinut SMS-viestien lähettämisen
  • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
  • Luotonmyöntäjälle, jos asiakas valitsee maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
  • Veroedustajalle, joka tilittää valmisteverot
  • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
  • Kuljetusliikkeille, jotka kuljettavat tilaukset vastaanottajalle tai noutopisteisiin
  • Logistiikkakumppanille, joka keräilee ja pakkaa tilaukset
 4. Tietojen säilytys

Pien säilöö henkilötietoja Euroopan Unionin talousalueella. Emme siirrä dataa EU-alueen ulkopuolelle.

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä turvakeinoja suojataksemme keräämäämme ja prosessoimaamme dataa. Näitä keinoja ovat esimerkiksi palomuurit, kaksivaiheiset tunnistautumiset, sekä lukitut toimitilat ja salasana- sekä rajoitetulla pääsyllä suojatut järjestelmät. Turvatoimet on suunniteltu ylläpitämään ja takaamaan datan turvallisuus ja säilytys vaatimukset täyttävällä tasolla.

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Lainsäädäntö tai maksamattomat velat saattavat joissain tapauksissa velvoittaa Pientä säilyttämään osan asiakastiedoista, vaikka asiakas haluaisi anonymisoida asiakastietonsa.

6. Evästeiden ja sosiaalisen median liitännäisten käyttö

Pienen nettisivut käyttävät useita teknologioita ja seurantatekniikoita datan keräämiseen, kuten evästeitä, selaimen muistia ja kuvapistetunnisteita.

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Evästeitä käytetään verkkokaupan ja markkinoinnin personoinnin mahdollistamiseksi. 

Sivustojemme selausta seuraavat mm. Custobar, Google ja Facebook. Evästeiden avulla pystymme analysoimaan ja parantamaan verkkosivustoamme ja kehittämään toimintaamme. Evästeiden ja seurantatekniikoiden avulla voimme myös kohdistaa mainossisältöä.

Evästeitä käytetään keräämään tietoja vierailustasi sivustollamme, mm. asiakkaan tunnistamiseen, IP-osoitteen ja laitetyypin tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitustapa- ja aika arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja niiden hyväksyminen on pakollista. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Evästeet kuitenkin latautuvat uudelleen, kun vierailet verkkosivuillamme.

Lue lisää käyttämistämme evästeistä ja sosiaalisen median liitännäisistä evästeselosteestamme.

7. Markkinointi

Jotta voisimme kertoa asiakkaillemme jatkuvasti kehittyvistä palveluistamme ja tuotteistamme, käsittelemme henkilötietoja suoramarkkinointia varten. Saatamme olla yhteydessä sinuun sähköpostitse, tekstiviestitse tai muiden viestintäkanavien, kuten sosiaalisen median, avulla.

Asiakkaalla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä yllä esitettyihin osoitteisiin tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa viestien tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Voimme käyttää yhteystietojasi (esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero) tai teknisiä yksilöintitietojasi (esimerkiksi eväste eli cookie) muodostaaksemme sosiaalisen median palveluihin tai verkkopalveluihin kohderyhmän tuotteidemme markkinoimiseksi. Tällaisia palveluita ovat mm. Facebook, Google, Linkedin ja Custobar.

Tällöin varmistamme, että yhteystietojasi ei luovuteta muiden osapuolten käytettäväksi, vaan niitä käsitellään vain Pienen määräämiin tarkoituksiin.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen webshop@pien.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen webshop@pien.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Oikeus muuttaa tietosuojaselostetta

Palveluidemme kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta meillä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. Merkittävissä muutoksissa ilmoitamme tietosuojaselosteen muuttumisesta rekisteröityneille asiakkaille, kun ehdot päivittyvät.

11. Linkkejä markkinoinnin ja maksuliikenteen ja tietojenkäsittelyn tietosuojaselosteisiin

Custobar:
https://www.custobar.com/custobar-and-data-security
https://www.custobar.com/blog/gdpr-for-retail

Google Analytics:
https://policies.google.com/privacy/partners

Untappd:
https://untappd.com/privacy

Stripe:
https://stripe.com/en-fi/privacy